?

Log in

Újabb lépés az önmegismerés felé - Bagolyvár és egyebek [entries|archive|friends|userinfo]
Bagolyvár

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| ----- BesBacard webrádiója ----- Fanficrants community ----- SorozatJunkie (sorozatblog) ]

Újabb lépés az önmegismerés felé [Aug. 16th, 2006|09:25 am]
BesBacard
[Tags|, ]
[music |Fejemben: The Rasmus: In The Shadows]

Körkérdés:

Mással is meg szokott történni, hogy igyekszik elkerülni a konkrét kijelentéseket, mert amint pontot mond valaminek a végére, azt azon nyomban megcáfolja az élet, vagy épp önmaga?

Nem voltam Placebo koncerten. Elhiszi ezt valaki? Én se hiszem el, pedig igaz. És a miniválságnak természetesen végül köze lett a Mambo Italiano c. filmhez, ami egy tünemény, de attól még nem akar eszembe jutni a magyar címe. És…

Hétfőn ott volt a Szigeten Mísia. MÍSIA. Mísia kontra Placebo kontra Mambo Italiano… Végül persze nem ebbe betegedtem bele, de azért haldokoltam egy csöppet, otthonmaradtam, és filmet néztem. Lett volna rá esélyem, hogy élőben hallhassak fado-t valakitől, aki aztán tényleg valaki… és mellesleg volt Placebo koncert is, de…

És a legdurvább, a legidétlenebb, a legszánalmasabb az, hogyha a Szigeten lettem volna, a Placebóra mentem volna el, és nem fado-t hallgattam volna. Miért nem tudok legalább magamhoz őszinte lenni?
linkReply

Comments:
[User Picture]From: brigichan
2006-08-16 07:45 am (UTC)
Próbáltam ugyan kihámozni az előző hozzászólásodból is, mi lehet az általános baj, de nem nagyon értem, még mindig. De tökéletesen meg tudom érteni. *simi*
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: bacard
2006-08-16 09:44 am (UTC)
Az általános baj az, hogy hülye vagyok. Semmi,de semmi más/új, csak éppen a Szigeten kicsit jobban szembesültem vele, és most kapálózom/kaparászom, és van egy olyan érzésem, hogy megpróbálok rajta változtatni.

Ennke az lenne az egyik első lépése, hogy megfogalmazom, de nagyon nme megy. Ezért ilyen hámozhatatlan a dolog.
(Reply) (Parent) (Thread)