?

Log in

Játszunk? Melyik tengerész vagy? - Bagolyvár és egyebek [entries|archive|friends|userinfo]
Bagolyvár

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| ----- BesBacard webrádiója ----- Fanficrants community ----- SorozatJunkie (sorozatblog) ]

Játszunk? Melyik tengerész vagy? [Sep. 19th, 2006|10:36 am]
BesBacard
[Tags|, , ]
[mood |pótolgatós]
[music |még mindig az operával fűszerezett rap, opera-része]

Jó-jó tudom, nem tengerész.
Mellesleg az eredményen egy kissé ki vagyok akadva. Kissé nagyon. De azért valahol minidg tudtam, hogy hibbant vagyok.

I'm Sailor Moon!You're the often ditzy, always spunky future Queen of Neo Tokyo, Sailor Moon. At times you're a bit clumsy, and maybe you're a bit too boy-crazy, but when push comes to shove there's no one more reliable in a pinch than you. (Image credit to AnimeCutie.com)

Which Sailor Moon Inner Scout are you?

Take Other Caffeine Nebula Quizzes
linkReply