?

Log in

Játszunk? "Pokolra jutunk!!!" - meme - Bagolyvár és egyebek [entries|archive|friends|userinfo]
Bagolyvár

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| ----- BesBacard webrádiója ----- Fanficrants community ----- SorozatJunkie (sorozatblog) ]

Játszunk? "Pokolra jutunk!!!" - meme [Jan. 10th, 2007|11:38 am]
BesBacard
[Tags|, ]
[Current Location |kölcsönzőpult]
[mood |egyéb]
[music |Fejemben:AntalNimród"Biztosítás"c. filmjének az előzeteséé]

Lopva anaina-tól

Angolul:

Give me one reason I'm going to hell. Then post this request in your LJ, and I will tell you why you are doomed to eternal damnation too!


Magyarul:

Mondj egy okot, hogy miért fogok pokolra jutni, utána tedd be ezt a kérést a naplódba, és én elmondom neked, hogy miért vagy te is örök kárhozatra ítélve.

linkReply

Comments:
[User Picture]From: anaina
2007-01-10 12:28 pm (UTC)
Hát neked sem tudok mást írni mint Niquesse-nek: mert egy "perverz" slasher vagy
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: bacard
2007-01-11 10:02 am (UTC)
Ezek szerint egy helyre kerülünk. Na legalább akkor többet fogunk találkozni! :-)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: a_chris
2007-01-11 05:55 pm (UTC)
Mert eltűnsz hónapokra bejelentés nélkül, ami miatt más jóravaló emberek (ÉN) halálra aggódják magukat! Ez gyilkosság XD
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: bacard
2007-01-15 09:33 am (UTC)
Hűha! MOndasz valamit. Talán csak egy kicsit kell finomítani a módszeren, és...
(Reply) (Parent) (Thread)