?

Log in

Játszunk? Újabb kérdés-válasz meme - Bagolyvár és egyebek [entries|archive|friends|userinfo]
Bagolyvár

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| ----- BesBacard webrádiója ----- Fanficrants community ----- SorozatJunkie (sorozatblog) ]

Játszunk? Újabb kérdés-válasz meme [Jan. 10th, 2007|12:00 pm]
BesBacard
[Tags|, ]
[Current Location |ugyanott]
[mood |egyéb]
[music |ugyanaz]

Szintén anaina-tól, és ha jól rémlik niquesse-től is.

Meme

1. Your Middle Name:
2. Age:
3. Single or Taken:
4. Favorite Movie:
5. Favorite Song:
6. Favorite Band/Artist:
7. Dirty or Clean:
8. Tattoos and/or Piercings:


1. Do we know each other outside of Livejournal?
2. What's your philosophy on life?
3. Would you have my back in a fight?
4. Would you keep a secret from me if you thought it was in my best interest?
5. What is your favorite memory of us?
6. Would you give me a kidney?
7. Tell me one odd/interesting fact about you:
8. Would you take care of me when I'm sick?
9. Can we get together and make a cake?
10. Have you heard any rumors of me lately?
11. Do you/have you talk(ed) crap about me?
12. Do you think I'm a good person?
13. Would you drive across country with me?
14. Do you think I'm attractive?
15. If you could change anything about me, would you?
16. What do you wear to sleep?
17. Would you come over for no reason just to hang out?
18. Would you go on a date with me if I asked you?
19. If I only had one day to live, what would we do together?
20. Will you post this so I can fill it out for you?
linkReply

Comments:
[User Picture]From: bacard
2007-01-11 10:09 am (UTC)
1. Katalin? Az szép! (Gyerekkoromban egy ideig mániákusan Katalin akartam lenni, aztán Éva, aztán Zsuzsa, aztán kiderült, hogy tényleg Zsuzsa vagyok, de akkor persze már nem akartam... Igazából bármi szívesebben lettem volna, mint Erzsébet.)
2. Ne máááár... Én vagyok az öregebb?
6. Határozottan jó választás.

3. Van egy olyan sanda gyanúm, hogy jól meg lennénk áldva egymással...
17. Ezt nem értem. Az én fordításomban a kérdés azt jelenti, hogy "Átjönnél hozzám minden ok nélkül, csak úgy "lógni"?"

Mondjuk... azt hiszem át kell néznem még egyszer a kérdéseket, mert felmerült bennem egy baljós sejtelem...
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: anaina
2007-01-11 10:50 am (UTC)
17. :D Az az igazság, hogy nem mindent fogok fel száz százalákosan :D Igen, átmennék, hozzád lógni :D

És igen, te vagy az idősebb, de nem túl sokkal.
Én nem nagyon szeretem, hogy ilyen hosszú nevem van :S

Baljós sejtelem???
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: bacard
2007-01-11 11:01 am (UTC)
Igen, sajnos vissza kell kérnem tőled a könnyelműen elosztogatott vesémet. Lásd. következő bejegyzés.
(Reply) (Parent) (Thread)