?

Log in

Tervek - Bagolyvár és egyebek [entries|archive|friends|userinfo]
Bagolyvár

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| ----- BesBacard webrádiója ----- Fanficrants community ----- SorozatJunkie (sorozatblog) ]

Tervek [Jan. 19th, 2007|10:37 am]
BesBacard
[music |Mark Snow: "Pasadena"]

Csak egy kis motiváció kellett, és újra elkezdtem tv-kommenteket írni. Tudom, hogy errefelé ez nem izgat senkit, de egyszerűen nem tudom elmondani, hogy milyen piszokjó érzés volt! Valahogy azt jelenti, hogy talán minden visszaállhat a régi kerékvágásba. 

Amúgy megosztanám jövő  hétfői terveimet:

Egy:
Délután ingyen megnézem a Van Gogh kiállítást.

Kettő:
Este ingyen megnézem moziban a Rokonokat.

Három:
Éjszaka ingyen megnézem a De kik azok a Lumnitzer-nővérek? c. filmet, amiről tudom, hogy rossz, de akkoris ingyen lesz.

Az élet szép! (Most, hogy így megnéztem ezt a kis listát... Kifejezetten irigylem magamat!)
linkReply

Comments:
From: niquesse
2007-01-20 01:41 pm (UTC)
/me is being envy too :)
(Reply) (Thread)